Miljöarbete

Håll Sverige rent!

Varje vår deltar Kinda i Vi Håller Rent- Håll Sverige Rents aktion mot nedskräpning. Runt om i landet plockar förskolor, skolor, föreningar, företag och privatpersoner skräp - både för att göra sin närmiljö lite finare och för att visa att nedskräpning inte är okej.

I vår kommun har vi en vision som lyder: ”Tillsammans utvecklar vi Kinda - en hållbar kommun fylld av framtidstro, engagemang och närhet”. I miljöarbetet och genom ”Vi håller rent” sätter vi fokus på hållbar utveckling och gör det möjligt för barn och unga att aktivt delta. Våra barn och unga har en viktig roll i hållbarhetsarbetet eftersom det är de som är framtiden och kan påverka oss vuxna i en positiv riktning. Vi behöver tillsammans ta ansvar för att kommande generationer får ett samhälle som är lika bra eller till och med bättre än det vi har idag. Tillsammans kan vi göra skillnad!

Kontakt