• Avstängt körfält på Grönedegatan i Kisa 11/9-25/9 , läs mer >>

Utveckling

Inom bildningsförvaltningen arbetar vi kontinuerligt med utveckling.

Områden vi jobbar extra mycket med nu är:

- ANDT

Vi har en gemensam handlingsplan för ANDT. Handlingsplanen gäller för alkohol, narkotika, tobak, läkemedel och andra preparat som tas i berusningssyfte, t.ex. medel som används vid sniffning samt dopningsmedel Förkortningen ANDT står för alkohol, narkotika, dopning och tobak.

- Miljöarbete

Alla enheter har ett aktivt miljöarbete. I miljöarbetet sätter vi fokus på hållbar utveckling och att barn och elever ska känna att det är möjligt att delta aktivt i miljöarbetet.

- PULS

Kinda kommun satsar på att få in mer rörelse hos alla våra barn och elever inom förskola och skola genom projektet ”Ta pulsen på Kinda”.

- Tillgängliga lärmiljöer

Vi arbetar med att utveckla den pedagogiska, sociala och fysiska lärmiljön. Vi strävar efter att alla elever ska ha en känsla av sammanhang under sin skoldag och lägga sin energi på rätt saker. Målet är att öka måluppfyllelsen och främja skolnärvaron för våra elever.

Läs mer om våra fokusområden genom att klicka på rubrikerna till vänster.