• Avstängt körfält på Grönedegatan i Kisa 11/9-25/9 , läs mer >>

Avgifter

Teater

Undervisning teater

500 kr/termin

Musik


Undervisning instrument från årskurs 2

500 kr/termin

Undervisning instrument från årskurs 4

700 kr/termin

Undervisning biinstrument, i kombination med ett huvudinstrument

500 kr/termin

Undervisning kör

500 kr/termin

Klassorkester grundskolan

0 kr/termin


Kontakt