Lokala jobbspår

Lokala jobbspår ska säkra att arbetsgivarnas kompetensbehov tillgodoses. Samtidigt ger det en möjlighet för individer som står långt från arbetsmarknaden att utveckla sina kompetenser och komma in på arbetsmarknaden.

Den pågående pandemin påverkar arbetsmarknaden med en ökad konkurrens om färre jobb. Det gör det extra tufft för dem som redan innan pandemins utbrott hade svårt att etablera sig på arbetsmarknaden. Det gäller framför allt arbetssökande med kort utbildning och personer som behöver ställa om till nya branscher och yrken. Därför är det just nu viktigt att använda utbildning för att rusta arbetssökande för att möta en arbetsmarknad där kompetenskraven ökar.

Genom lokala jobbspår rustas deltagare inom yrken där det finns rekryteringsbehov genom en paketering av utbildning och insatser ur både Arbetsförmedlingens och kommunens verktygslåda, men även insatser från andra aktörer.

Lokala jobbspår innehåller en kedja av olika aktiviteter. Exempelvis arbetsmarknadsutbildningar eller vissa moduler inom dessa, yrkessvenska, arbetspraktik, subventionerade anställningar, kurser inom den kommunala yrkesutbildningen och företagsspecifika kurser.

Länkar

Kontakt