Utvärdering feriearbete sommar 2024

Till dig som haft feriearbete i Kinda kommun sommaren 2024.

Vi hoppas att du har haft det bra under din ferieperiod och att arbetet motsvarade dina förväntningar. Som arbetsgivare vill vi gärna veta hur du upplevde ditt feriearbete, och ber dig därför svara på denna enkät så fort som möjligt efter att din arbetsperiod är slut.

Kryssa i det alternativ som bäst motsvarar din upplevelse, och skriv gärna en kommentar.
Tack för din medverkan!

Ferieadministratör


Har du trivts på ditt feriearbete * (obligatorisk)
Har du trivts på ditt feriearbete


Har du fått tillräckligt med information inför och under ditt feriearbete * (obligatorisk)
Har du fått tillräckligt med information inför och under ditt feriearbete


Hur har du bemötts på din arbetsplats? * (obligatorisk)
Hur har du bemötts på din arbetsplats?


Har dina arbetsuppgifter varit meningsfulla? * (obligatorisk)
Har dina arbetsuppgifter varit meningsfulla?


Kontakt