Frånvaroanmälan

Du kan anmäla frånvaron på tre olika sätt:

  • E-tjänsten Skola24. Se länk i gröna fältet nedan.
  • Skola24 mobilapp. Appen hittar du där appar finns.
  • Automatiskt talsvar. Du ringer telefonnumret som du hittar under kontakt nedan och följer instruktionen. Under frånvaroanmälan kommer du att få ange elevens personnummer. Efter anmälan får du en kvittens via SMS/Email. Detta förutsätter att du skrivit in rätt kontaktuppgifter i Skola24.

Obs! Frånvaroanmälan måste göras varje dag eleven är frånvarande.

Ogiltig frånvaro

Vid ogiltig frånvaro (skolk eller sen ankomst) så informeras vårdnadshavare via SMS/Email. Detta förutsätter att du skrivit in rätt kontaktuppgifter i Skola24. Observera att SMS/Email skickas ut först när läraren kvitterar sin lektion, vilket ibland sker efter skoldagens slut.

När du som vårdnadshavare får SMS/Email om ogiltig frånvaro förväntas du prata med ditt barn om orsaken bakom frånvaron. Vid frågor eller felaktigheter kontakta mentor eller expeditionen.

Det är vårdnadshavaren som har ansvar för att eleven uppfyller sin skolplikt (skollagen 7 kap. 20 §). Ogiltig frånvaro registreras på elevens terminsbetyg. I Kinda kommun finns en gemensamma rutiner för närvaro och frånvaro i skolan.