• Avstängt körfält på Grönedegatan i Kisa 11/9-25/9 , läs mer >>

Trygghet

På Värgårdsskolan 4-6 är vi detta läsår 160 elever fördelade på 7 klasser. I vårt arbete utgår vi från orden – RESPEKT, GEMENSKAP OCH TRYGGHET för att främja en POSITIV UTVECKLING för alla.

All personal arbetar tillsammans med eleverna för att alla ska trivas på skolan. Trygghetsgruppen på skolan har ett särskilt uppdrag att jobba främjande och förebyggande med trygghet på skolan. Trygghetsgruppen hjälper även till om det uppstår konflikter mellan elever.