• Avstängt körfält på Grönedegatan i Kisa 11/9-25/9 , läs mer >>

Läs-, språk och skrivutveckling

Läsning en grundläggande färdighet som har betydelse för att eleverna ska lyckas i skolan och sin kunskapsutveckling resten av livet. Alla lärare arbetar med kompetensutveckling med inriktning mot läs-, skriv och språkutveckling. Genom denna satsning så kommer lärarna få ta del av senaste forskningen kring undervisning och prova nya arbetssätt som gynnar utvecklingen elevers utveckling när det gäller att läsa och skriva.