• Avstängt körfält på Grönedegatan i Kisa 11/9-25/9 , läs mer >>

Ledigheter

Om ditt barn behöver vara ledigt från skolan måste du ansöka om det. Ansökan ska göras i god tid före ledigheten.

I Kindas skolor kan mentor/klassföreståndare bevilja två dagars ledighet per läsår. Längre ledighet beviljas av rektor.

Vid ledighet ansvarar vårdnadshavaren för att eleven tar igen missad undervisning.

Ansökan om ledighet genomförs via e-tjänsten Skola24.

Kontakt