Försäkringar

Olycksfalls­försäkringen gäller för alla barn och ungdomar som är inskrivna inom förskola och skola i kommunen. Försäkringen gäller även för barn som är skrivna i kommunen och går i enskild eller fri­stående verksamhet.

Försäkringen är en heltids­försäkring och gäller dygnet runt, både under vistelse i förskola eller skola och under fritid. Inom begreppet skola ryms även särskolan. Heltids­försäkring gäller också för elever i gymnasie­skola och gymnasie­särskola.

För elever i grundläggande vuxenutbildning, gymnasial vuxen­utbildning, yrkes­vux och SFI gäller försäkringen under verksamhets­tid. Med verksamhets­tid avses ordinarie verksamhet i skola samt resa till och från skolan.

Mer information om försäkringen och vad den täcker finns i försäkringsbeskedet under dokument nedan.

Skador ska anmälas via Protectors hemsida, se länk nedan. Tryck Anmäl skada, Person och Kommunolycksfall