Utvärdering Fritidsgården

Tack för att du svarar på vår utvärdering! Dina svar är viktiga för att vi ska kunna bli bättre och erbjuda en så bra verksamhet som möjligt!
Du är anonym så vi kan inte se vem som svarat vad.

Du som fyller i denna enkät är?
Du som fyller i denna enkät är?

TillgänglighetTrygghet/bemötande


Delaktighet/inflytande
Övrigt

Öppettider

Kontakt