Rörelse, sång och musik

I förskolans läroplan står att skapa och kommunicera med hjälp av olika uttrycksformer såsom bild, sång och musik, drama, rytmik, dans och rörelse liksom med hjälp av tal-och skriftspråk utgör både innehåll och metod i förskolans strävan att främja barns utveckling och lärande. Sid 7.

I förskolorna i Kinda får barnen möjlighet att utveckla sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla känslor, tankar och erfarenheter på många sätt i rörelse, sång, musik, dans och drama.