Junibacken

Förskolan Junibacken ligger centralt i Rimforsa och är belägen i anslutning till Rimforsa skola. Här finns barn i åldern 1-4 år. Förskolan motsvarar storleksmässigt två avdelningar, men i vårt arbetssätt ser vi oss som ett arbetslag och arbetar med alla barnen. Vi tycker det är viktigt att barnen ser att vuxna kan samarbeta och ha roligt tillsammans, det smittar av sig. Vi är otroligt viktiga förebilder!

På förmiddagarna delar vi barnen i mindre åldersindelade grupper. Vi grundar vårt arbete i Förskolans Läroplan, Lpfö -18 och lägger tyngdpunkten på följande områden:

Språklig utveckling
Sång, musik och drama
Matematik
Naturvetenskap
Teknik
Rörelse
Skapande
Värdegrund och Demokrati

Förskolan Junibackens mat tillagas på förskolan Björkliden.