• Vattenavstängning i Rimforsa på måndag 17 juni kl. 07.00-16.00 , läs mer >>

Delaktighet

I förskolans läroplan står att varje barn ska ges möjlighet att bilda sig egna uppfattningar och göra val utifrån de egna förutsättningarna. Delaktighet och tilltro till den egna förmågan ska på så vis grundläggas och växa. Alla föräldrar ska med samma förtroende kunna lämna sina barn till förskolan, förvissade om att barnen inte blir ensidigt påverkade till förmån för den ena eller andra åskådningen. (Lpfö 98 rev 2010, sid 5)

Kinda kommuns förskolor arbetar ständigt med att varje barn ska få möjlighet att utveckla sina förmågor att uttrycka tankar och åsikter för att kunna påverka sin situation i vardagen. Förskolan vill även ge vårdnadshavarna möjlighet till delaktighet och inflytande i verksamheten.