Kinda kommunvapen

Sommarlovsaktiviteter 2018

Kontakta oss

Kontakt kultur- och fritidsförvaltningen

Sommarlovsaktiviteter 2017


Ansökan om bidrag för sommarlovsverksamhet 2017

Inför sommaren 2017 har Kinda kommun, Kultur- och fritidsförvaltningen, ansökt om statliga medel från MUCF, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, för att kunna erbjuda kostnadsfria sommarlovsaktiviteter för barn o unga i åldern 6-15 år.

För att ni som förening ska ha möjlighet att ta del av och söka bidrag ska er sommarlovsaktivitet:

  • Vara kostnadsfri för barn och unga i åldern 6-15 år.
  • Möjliggöra möten över sociala gränser
  • Ge stimulans och utveckling
  • Alla barn och unga ska behandlas lika vad gäller tillgång och deltagande, ingen behovsprövning ska göras av de barn som deltar.
  • Stimulera han, hon och hens deltagande
  • Främja integration och skapa nya kontaktytor mellan barn med olika social bakgrund

Bidraget till sommarlovsaktiviteter ska vara ett tillskott i verksamheten

Ansökan görs till Kultur och fritidsförvaltningen senast 3 april 2017. Använd blankett ”Ansökan om bidrag till sommarlovsverksamhet”.

Efter genomförd aktivitet skickas följande in till Kultur- och fritidsförvaltningen

  • Ekonomisk redovisning för material och verksamhetskostnader
  • Redovisa vilka aktiviteter som genomförts
  • Redovisa antalet flickor och pojkar, 6-15 år, som deltagit i sommarlovsaktiviteterna.

Kontakt

Du lämnar Kinda kommuns hemsida om 5 sekunder

Sidan du är på väg att besöka ligger inte på Kinda kommuns hemsida