Kinda kommunvapen

Gratis lovaktiviteter för barn 6-15 år 2018

Kontakta oss

Kontakt samhällsbyggnad

Gratis lovaktiviteter för barn 6-15 år 2018

2018 kommer Kinda kommun, kultur, fritid och turism, att genom socialstyrelsen, kunna dela ut statliga medel för att kunna erbjuda barn och ungdomar i Kinda en innehållsrik fritid med roliga aktiviteter under deras skollov. Aktiviteterna är främst prova-på-verksamhet och är tidsbegränsade under Kinda kommuns lov. Lovveckor som avses är vecka 8, 14 och 44 samt 22-31/12 2018. Sommarlovsperioden är 16/6-13/8.

För att ni som förening ska ha möjlighet att ta del av och söka bidrag ska er aktivitet:

 • Vara kostnadsfri för barn och unga i åldern 6-15 år. (Även barn utanför åldersgruppen kan delta)
 • Möjliggöra möten över sociala gränser
 • Ge stimulans och utveckling
 • Alla barn och unga ska behandlas lika vad gäller tillgång och deltagande, ingen
  behovsprövning ska göras av de barn som deltar
 • Stimulera han, hon och hens deltagande
 • Främja integration och skapa nya kontaktytor mellan barn med olika social bakgrund

Bidraget till lovaktiviteten ska vara ett tillskott i verksamheten, varje förening kan ansöka om max 10 000kr/lovvecka.

Ansökan görs till Kinda kommun, kultur, fritid & turism i så god tid som möjligt innan aktuellt lov. Vill ni söka bidrag för sommarlovet vill vi ha er ansökan senast 2 maj.
Använd blankett ”Ansökan om bidrag till lovverksamhet 2018”.

Efter genomförd aktivitet skickas följande in till kultur, - fritid- och turismavdelningen.

 • Ekonomisk redovisning för material och verksamhetskostnader
 • En uppskattning hur mycket föreningen själva bekostat
 • Redovisa vilka aktiviteter som genomförts
 • Redovisa fördelningen av flickor och pojkar, 6-15 år, som deltagit i lovaktiviteterna.

Blanketter och E-tjänster

Kontakt

Du lämnar Kinda kommuns hemsida om 5 sekunder

Sidan du är på väg att besöka ligger inte på Kinda kommuns hemsida