Kinda kommunvapen

E-tjänster

Kontakta oss

Kontakt

E-tjänster och blanketter

Här kan du som medborgare, företagare eller förening utföra ärenden när det passar dig, utan att kontakta kommunen. Det är tjänster inom olika områden som handlar om att anmäla, ansöka, räkna ut eller boka.

Välj en av kategorierna
Vi har delat upp tjänsterna i olika kategorier. För en del av tjänsterna behöver du e-legitimation för att identifiera dig på ett säkert sätt.

Ge förslag på nya e-tjänster
Vår ambition är att tjänsterna ska bli fler efterhand så du kan utföra ärenden när du har en stund över. Saknar du en e-tjänst eller har förslag på en e-tjänst som inte finns idag? Skicka ett e-postmeddelande och berätta. Vi kan inte lova att införa tjänsten men vi lovar att ta del av ditt förslag och titta på möjligheten.

E-tjänsterna innebär att din ansökan eller din anmälan skickas in direkt till våra system eller till rätt handläggare.

Blanketterna får du ladda ner, fylla i, skriva ut och skicka in.

Tjänsterna och blanketterna hittar du genom att välja område här nedan.

Bygga, bo och miljö

Namn

E-tjänst

Blankett

Avfall och återvinningAutogiro VA/sopor/slam


Blankett (pdf)PDF

Ansökan om kompostering av hushållsavfall 


Blankett (pdf)PDF

Ansökan omhändertagande av latrin, urin, fosforbindande material.


Blankett (pdf)PDF

Ansökan om ändrat tömningsintervall för slamavskiljare


Blankett (pdf)PDF

Ansökan om att omhänderta slam från egen avlopssanläggning


Blankett (pdf)PDF

Ansökan om befrielse från sophämtning


Blankett (pdf)PDF

Ansökan om tillstånd att få använda gemensam avfallsbehållare


Blankett (pdf)PDF
BostäderAnsökan om bostadsanpassningsbidrag


Blankett (pdf)PDF

Fullmakt - bilaga till ansökan om bostadsanpassningsbidrag


Blankett (pdf)PDF

Ajourhållning av lägenhetsregistret.
Flerbostadshus inklusive specialbostäder 

E-tjänst utan inlogglänk till annan webbplats

Blankett (pdf)länk till annan webbplats

Ajourhållning av lägenhetsregistret.
Småhus inklusive fritidshus

E-tjänst utan inlogglänk till annan webbplats

Blankett (pdf)länk till annan webbplats
Bygg nytt, ändra eller rivaAnsökan bygg-, mark- och rivningslov

E-tjänst utan inlogglänk till annan webbplats

Blankett (pdf)länk till annan webbplats

Anmälan om installation av eldstad

E-tjänst utan inlogglänk till annan webbplats

Blankett (pdf)länk till annan webbplats

Ansökan om förhandsbesked

E-tjänst utan inlogglänk till annan webbplats

Blankett (pdf)länk till annan webbplats

Ansökan om strandskyddsdispens

E-tjänst utan inlogglänk till annan webbplats

Blankett (pdf)länk till annan webbplats

Anmälan om ej bygglovpliktiga åtgärder

E-tjänst utan inlogglänk till annan webbplats

Blankett (pdf)länk till annan webbplats

Rivningsanmälan


Blankett (pdf)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Teknisk beskrivning

E-tjänst utan inlogglänk till annan webbplats

Blankett (pdf)länk till annan webbplats

Anmälan om kontrollansvarig 

E-tjänst utan inlogglänk till annan webbplats

Blankett (pdf)länk till annan webbplats

Begäran om planbesked

E-tjänst utan inlogglänk till annan webbplats

Blankett (pdf)länk till annan webbplats

Inventering av miljöfarligt avfall


Blankett (pdf)PDF
Energi och klimatAnmälan installation av värmepump för
utvinning av värme ur grundvatten, ytvatten
eller mark


Blankett (pdf)PDF
Djur och lantbrukAnmälan animalieproduktion


Blankett (pdf)PDF

Ansökan om tillstånd för djur inom 
detaljplanelagt område


Blankett (pdf)PDF

Ansökan om spridning av stallgödsel och urin


Blankett (pdf)PDF
Hälsoskydd och inomhusmiljöAnmälan om att cistern tagits i bruk


Blankett (pdf)PDF

Matförgiftning - misstanke om

E-tjänst utan inlogg


Anmälan installation av värmepump för
utvinning av värme ur grundvatten,
ytvatten eller mark


Blankett (pdf)PDF
Vatten och avloppAvloppsansökan/anmälan om inrättande eller

ändring av avloppsanordning med eller utan
ansluten vattentoalett


Blankett (pdf)PDF

Utförandeintyg med kontrollplan -

anläggande av avlopp - infiltration/markbädd


Blankett (pdf)PDF

Utförandeintyg med kontrollplan -
anläggande av avlopp (sluten tank)


Blankett (pdf)PDF

Utförandeintyg med kontrollplan -
anläggande av avlopp - minireningsverk med efterföljande infiltration


Blankett (pdf)PDF

Vattenmätarställning - avläsning

E-tjänst med inlogg (kundnr)


 

Kommun och politik

Namn

E-tjänst

Blankett

Felanmälan

E-tjänst utan inlogg


Synpunkter

E-tjänst utan inlogg


Kindaförslaget

E-tjänst utan inlogg


Autogiro VA/sopor


Blankett (pdf)PDF

Autogiro äldreomsorg


Blankett (pdf)PDF

Stöd och omsorg

Namn

E-tjänst

Blankett

Autogiro äldreomsorg - medgivande


Blankett (pdf)PDF

Familjehem - intresseanmälan


Blankett (pdf)PDF

Ansökan förenklad biståndshandläggning


Blankett (pdf)PDF
Vård och omsorgAnsökan om bistånd enligt Socialtjänstlagen  


Blankett (pdf)PDF

Ansökan om boservice med förenklad biståndshandläggning


Blankett (pdf)PDF
AvgifterAnsökan om jämkning av hyra vid inflyttning i kommunens särskilda boenden


Blankett (pdf)PDF

Inkomstbegäran för beräkning av omsorgsavgift


Blankett (pdf)PDF

Ansökan om höjt förbehållsbelopp


Blankett (pdf)PDF
LSS, Lagen om stöd och service
till vissa funktionshindradeBegäran om stöd och service enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)


Blankett (pdf)PDF
Ekonomi - försörjningsstödProvberäkning av försörjningsstöd

E-tjänst via Socialstyrelsenlänk till annan webbplats

Resor, transporter och besökAnsökan om färdtjänst


Blankett (pdf)PDF

Ansökan om riksfärdtjänst


Blankett (pdf)PDF

Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrade


Blankett (pdf)länk till annan webbplats
RäddningstjänstAnsökan explosiva varor


Blankett (pdf)PDF

Ansökan tillstånd till hantering av
brandfarliga varor.


Blankett (pdf)PDF

 

Trafik och infrastruktur

Namn

E-tjänst

Blankett

FiberBeställning fiberanslutning

E-tjänst med e-idlänk till annan webbplats

Bankett (pdf)PDF

Beställning återetablering


Blankett (pdf)PDF
Trafik och gatorAnsökan om färdtjänst


Blankett (pdf)PDF

Ansökan om riksfärdtjänst


Blankett (pdf)PDF

Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrade


Blankett (pdf)länk till annan webbplats
Uppleva och göra

Namn

E-tjänst

Blankett

BibliotekAnmäl dig som ny låntagare

E-tjänst med pinkodlänk till annan webbplats


Låna om

E-tjänst med inlogglänk till annan webbplats

FritidAnsökan registrering av lotteri enligt 
17 § lotterilagen


Blankett (pdf)PDF

Ansökan lotteri enligt 16 § lotterilagen


Blankett (pdf)PDF

Lotteriredovisning


Blankett (pdf)PDF

Bidragsansökan för barn- och ungdomsverksamhet


Blankett (pdf)PDF

Ansökan bidrag övriga organisatoner


Blankett (pdf)PDF

Ansökan bidrag till lokalt Korpidrottsförbund


Blankett (pdf)PDF

Ansökan för barn och ungdomsverksamhet
lokal- och driftbidrag 


Blankett (pdf)PDF

Ansökan om verksamhetsbidrag för barn/ungdomsverksamhet


Blankett (pdf)PDF

Utbildning och barnomsorg

Namn

E-tjänster

Blankett

FritidshemAnsök om plats till fritidshem

E-tjänst utan inlogglänk till annan webbplats


E-tjänst för fritidshem

E-tjänst med inlogglänk till annan webbplats

FörskolaAnsök om plats till förskola

E-tjänst utan inlogglänk till annan webbplats


E-tjänst för förskola

E-tjänst med inlogglänk till annan webbplats


Autogiro barnomsorg


Blankett (pdf)PDF
GrundskolaAnmälan elevs in- och utflyttning


Blankett (pdf)PDF

Anmälan skolgång i Kinda för elev
bokförd i annan kommun


Blankett (pdf)PDF

Ansökan om ledighet, årskurs 7-9


Blankett (pdf)PDF

Dexter/IST Lärande för IUP, omdömen och frånvaro, årskurs 7-9

E-tjänst med inlogglänk till annan webbplats


Dexter/IST Lärande för IUP och omdömen, årskurs F-6

E-tjänst med inlogglänk till annan webbplats


Skola 24 - frånvaroanmälan, årskurs F-6

E-tjänst med inlogglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Skola 24 - ledighetsansökan, årskurs F-6

E-tjänst med inlogglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Skolskjuts grundskolan - ansökan

E-tjänst med inlogg

GymnasieskolaAnsökan om reseersättning


Blankett (pdf)PDF

Ansökan om inackorderingsbidrag 

 

Blankett (pdf)PDF

Ansökan gymnasieutbildning

Gymnasiestudera.selänk till annan webbplats

VuxenutbildningAnsökan till kommunal vuxenutbildning


Blankett (pdf)PDF

Anmälan till utbildning i svenska för invandrare (SFI)


Blankett (pdf)PDF

Vikariebanken

E-tjänst med inlogglänk till annan webbplats


 

Näringsliv och arbete

Namn

E-tjänst

Blankett

ArbetsmarknadSök lediga jobb i Kinda kommun

E-tjänst med inlogg


Vikariebanken

E-tjänst med inlogglänk till annan webbplats

Tillstånd, regler och tillsynHygieniska verksamheterAnmälan lokal


Blankett (pdf)PDF
Serverings- och alkoholtillståndAnmälan om försäljning av folköl och tobaksvaror


Blankett (pdf)PDF

Ansökan om tillstånd för servering av alkoholhaltiga drycker

E-tjänst utan inlogglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Blankett (pdf)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Anmälan om försäljning och servering av folköl

E-tjänst utan inlogglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Blankett (pdf)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Anmälan av serveringsansvariga personer

E-tjänst utan inlogglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Blankett (pdf)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Anmälan om ändrade ägarförhållanden

E-tjänst utan inlogglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Blankett (pdf)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Anmälan av lokal vid catering, kryddning av spritdryck och/eller anmälan om provsmakning

E-tjänst utan inlogglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Blankett (pdf)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Du lämnar Kinda kommuns hemsida om 5 sekunder

Sidan du är på väg att besöka ligger inte på Kinda kommuns hemsida