Kinda kommunvapen

Nyheter

Kontakta oss

Kontakt

Nu drar skolan igång igen!

Nu drar skolan igång med nya utmaningar och möjligheter! Här ser du när läsåret 2017/2018 drar igång på just din skola.

Skolorna i Kinda börjar onsdag 16 augusti 2017 enligt följande tider:Bäckskolan

klockan 08.30 alla elever

Värgårdssskolan åk 4-6

klockan 08.30 alla elever

Värgårdsskolan åk 7-9

klockan 08.30 alla elever

Rimforsa skola

klockan 08.00 alla elever

Horns skola

klockan 08.00 alla elever

Kinda Lärcentrum

 

  Gymnasieskolan

klockan 08.30

  Vuxenutbildningen

klockan 08.30


Eleverna läser hela dagen och skollunch serveras på grundskolorna.

Inackorderingstillägg söks i hemkommunen varje läsår. Elever som får inackorderingstillägg är inte berättigade till busskort.

Busskort för gymnasieelever delas ut på respektive gymnasieskola vid skolstarten. Första morgonen behövs inte busskort.

Gymnasieelev som har mer än fyra kilometer till kollektivtrafik kan ansöka om ersättning för anslutningsresan.

Länkar med mer information om skolskjuts, resersättning och inackordering hittar du under länkar nedan.

Välkomna till ett nytt och spännande läsår!

Fem unga vänner springer utomhus leende

Du lämnar Kinda kommuns hemsida om 5 sekunder

Sidan du är på väg att besöka ligger inte på Kinda kommuns hemsida