Kinda kommunvapen

Nyheter

Kontakta oss

Kontakt

Fördjupad översiktsplan för Rimforsa samhälle

Nu finns det ett förslag på en fördjupad översiktsplan över Rimforsa. Översiktsplanen talar om hur Kinda kommun anser att Rimforsa ska kunna utvecklas och hur dom kvaliteter som finns i samhället ska kunna stärkas.

Översiktsplanen bygger på målbilden ”med sitt gynnsamma geografiska läge har Rimforsa stor potential att agera tillväxtmotor för Kinda kommun. Målet är att förbereda för att Rimforsa ska kunna växa till 3 000 invånare, utveckla näringslivet och förstärka ortens kvaliteter”

Du kan läsa översiktsplanen här. Planen går ut på samrådsremiss under tiden 11 december 2017 till 11 februari 2018. Den som vill lämna synpunkter på planen kan göra det senast
den 11 februari 2018.

Synpunkterna kan skickas till ks@kinda.se eller via post till: Kinda kommun, Box 1, 590 40 Kisa.

Frågor om förslaget skickas till ks@kinda.se eller via kommunens växel 0494-190 00

Du lämnar Kinda kommuns hemsida om 5 sekunder

Sidan du är på väg att besöka ligger inte på Kinda kommuns hemsida