Kinda kommunvapen

Nyheter

Kontakta oss

Kontakt

Fördjupad översiktsplan för Rimforsa

Vi bjuder in till Öppet Hus angående översiktsplanen tisdagen den 19 september klockan 15.00-20.00. Det kommer att finnas politiska representanter på plats. Vi informerar om gällande översiktsplan och hur arbetet kommer att gå vidare med den nya planen. Det blir ett tillfälle att komma med idéer och synpunkter.

Kinda kommun ser över och förnyar den fördjupade översiktsplanen för Rimforsa. Arbetet ska leda till en ny översiktsplan som kommer att antas av kommunfullmäktige efter sommaren 2018.

Vi bjuder in till Öppet Hus angående översiktsplanen:
Tid: Tisdagen den 19 september klockan 15.00-20.00
Plats: Biblioteket i Rimforsa

Det kommer senare att hållas formellt samråd kring kommunens förslag till fördjupad översiktsplan. Samrådet beräknas pågå i början av år 2018.

Välkomna!

Du lämnar Kinda kommuns hemsida om 5 sekunder

Sidan du är på väg att besöka ligger inte på Kinda kommuns hemsida