Kinda kommunvapen

Nyheter

Kontakta oss

Kontakt

Eldningsförbud i Östergötlands län

Länsstyrelsen Östergötland har efter samråd med länets kommuner och berörda myndigheter fattat beslut om eldningsförbud i hela länet.

​På grund av den senaste tidens värme och torka är brandrisken nu mycket stor i hela länet. Eldningsförbudet gäller från och med onsdag 23 maj och tillsvidare.

Vid eldningsförbud:

  • är det förbjudet att göra upp eld i skog och mark och även i villaträdgårdar
  • är det förbjudet att använda pyroteknisk utrustning utomhus
  • är grillning endast tillåtet vid permanent iordningställda grillplatser samt på villatomter i grillar (kol-/gas-/el-)

Med iordningsställd grillplats menas en grillplats byggd av betong, sten eller liknande.Tillfälligt anordnade grillplatser av sten eller stockar uppfyller inte kraven för en säker grillplats.

Vid eldningsförbud rekommenderas:

  • att inte röka i skog och mark
  • att inte arbeta med maskiner i skog och mark, som kan orsaka gnistor eller varmgång (motorsågar, slåtteraggregat, markberedningsmaskiner med mera)

Eldningsförbudet gäller tillsvidare. Information om när förbudet hävs kommer att publiceras här på www.kinda.se och på Länsstyrelsens webbplats http://www.lansstyrelsen.se/Ostergotland.

Frågor och svar om eldningsförbudetPDF

För mer information om eldningsförbudet kontakta räddningstjänsten i Kinda.

Kontakt

Du lämnar Kinda kommuns hemsida om 5 sekunder

Sidan du är på väg att besöka ligger inte på Kinda kommuns hemsida