Kinda kommunvapen

Aktuellt

Kontakta oss

Kontakt

Dags att söka fondmedel

Det är återigen dags för utdelning ur de fonder som socialnämnden i Kinda kommun ansvarar för. Om du är vuxen Kindabo (ej gymnasie- eller universitetsstuderande) är du välkommen att söka.

Enligt donationsfondernas stadgar ska avkastningen användas för utdelning till behövande och andra som har problem med ekonomi, hälsa med mera.

Det är viktigt att du anger församlingstillhörighet i ansökan eftersom stadgarna ofta anger att bidrag ska utgå till person bosatt i viss församling. Blanketten måste vara fullständigt ifylld för att din ansökan ska kunna behandlas.

Blankett för ansökan finns att hämta på medborgarkontoret i Kisa, socialkontorets reception eller på biblioteken i Kisa, Rimforsa och Horn. Du hittar även blankett här nedan.

Om du har några frågor är du välkommen att kontakta Carina Lundh på
telefon 0494-191 30.

Ansökningar ska vara socialförvaltningen tillhanda senast fredagen den 17 november 2017.

Kinda kommun
Socialförvaltningen
Box 1
590 40 Kisa

AnsökningsblankettPDF

Du lämnar Kinda kommuns hemsida om 5 sekunder

Sidan du är på väg att besöka ligger inte på Kinda kommuns hemsida