Kinda kommunvapen

Aktuellt

Kontakta oss

Kontakt

Vintersandupptagning

Vintersandupptagning på gator och vägar kommer att utföras med start vecka 12. Vid ogynnsam väderlek kan förskjutningar i programmet förekomma.

Vecka 12 Rv 34 genom Kisa, centrumdelar och Torget.
Vecka 13 i Horn, Hycklinge och Björkfors.
Vecka 14-16 i Kisa.
Vecka 16-17 i Rimforsa.

Vid ogynnsam väderlek kan förskjutningar i programmet förekomma.

För att underlätta sopningen anmodas fastighetsägare att sopa ut sand från tomtgränser och gångbanor till körbanan.

Vidare vädjar vi om att parkering av bilar på gator och vägar i största möjliga utsträckning undviks under ovannämnda tid.

Teknik och drift

Bild av person som sopar upp sand

Du lämnar Kinda kommuns hemsida om 5 sekunder

Sidan du är på väg att besöka ligger inte på Kinda kommuns hemsida