Kinda kommunvapen

Aktuellt

Kontakta oss

Kontakt

Vad tycker du om din kommun?

Statistiska centralbyrån skickar under september månad på uppdrag av Kinda kommun ut en medborgarenkät till cirka 800 invånare i Kinda. Det insamlade materialet fungerar som uppföljning och utvärdering av våra verksamheter. Vi ber er att fylla i enkäten då den är en viktig del i vårt prioriteringsarbete och framtida satsningar.

Medborgarundersökningen är en enkätundersökning som SCB, på uppdrag av Sveriges kommuner, genomfört sedan 2005. Tidigare genomfördes undersökningen två gånger per år, men från och med 2017 genomförs den en gång per år. Sedan starten är det totalt 266 av Sveriges 290 kommuner som vid något tillfälle valt att delta i undersökningen.

De personer som tillfrågas är ett slumpmässigt urval, som dras från befolkningsregistret. I kommuner med färre än 10 000 invånare mellan 18-84 år dras 800, 1 200 i kommuner med
10 000 till 59 999 invånare och 1 600 i större kommuner. Sammanlagt är det 153 800
personer, i åldrarna 18-84 år som tillfrågas i årets undersökning.

För att få bästa kvalitet i undersökningen är det viktigt att så många som möjligt svarar. I enkäten får medborgarna tycka till om arbets- och fritidsmöjligheter, boende och trygghet. De får också säga hur de upplever den kommunala servicen inom till exempel barnomsorg, skola och äldreomsorg.

Vi ber er att fylla i enkäten då den är en viktig del i vårt prioriteringsarbete och framtida satsningar.

Tillsammans utvecklar vi Kinda!

Du lämnar Kinda kommuns hemsida om 5 sekunder

Sidan du är på väg att besöka ligger inte på Kinda kommuns hemsida