Kinda kommunvapen

Nyheter

Kontakta oss

Kontakt

Miljöstipendium och utmärkelse för lovvärt byggande

Kinda kommun delar årligen ut ett miljöstipendium samt ett speciellt diplom, som uppmuntran för lovvärt byggande och vård av vackra hus, trädgårdar, broar och andra byggnadsverk. Har du förslag på stipendiat eller mottagare av byggdiplom skicka in ditt förslag!

Miljöstipendium 2017
Miljöstipendiet kan delas ut till enskilda personer, ideella föreningar, organisationer eller studerandegrupper verksamma inom Kinda kommun och som under året eller tidigare utfört berömvärda insatser för miljön och/eller naturen i Kinda kommun.

Stipendiets storlek är 5.000 kronor.

Utmärkelser för lovvärt byggande 2017
Kinda kommun delar årligen ut ett speciellt diplom, som uppmuntran för lovvärt byggande och vård av vackra hus, trädgårdar, broar och andra byggnadsverk.

Miljöstipendiat och mottagare av byggdiplom utses av miljö-, bygg- och räddningsnämnden. Stipendiet och byggdiplom delas ut i samband med kommunfullmäktiges sammanträde i december.

Förslag till stipendiat eller mottagare av byggdiplom skickas med motivering senast
31 oktober till: Kinda kommun, Miljö-, bygg- och räddningsnämnden, Box 1, 590 40 Kisa eller mbr@kinda.se

Allra enklast är att skicka in ditt förslag via formuläret här nedan.


Du lämnar Kinda kommuns hemsida om 5 sekunder

Sidan du är på väg att besöka ligger inte på Kinda kommuns hemsida