Kinda kommunvapen

Alla med - integrera med praktik

Kontakta oss

Kontakt

Alla med - integrera med praktik

Sedan början på september medverkar Kinda, Söderköping och Motala i ett tvåårigt projekt med stöd från Europeiska socialfonden*. Projektet ”Alla med – integrera med praktik” syftar till att sprida information och kunskap om integration. Handledare kommer att utbildas för att bli bättre rustade i mottagandet av nyanlända i praktik och informations- och utbildningsinsatser kommer att ske på alla nivåer i kommunen. Handledarutbildningen kommer riktas mot både kommunala verksamheter och aktörer inom det privata näringslivet.

Under hösten 2017 arbetar projektgruppen med att få en bild av vilka kompetensbehov som finns i verksamheterna. En enkät kommer att skickas ut till ett antal chefer och övriga anställda. Därtill kommer intervjuer att genomföras med personer som är aktuella för praktik inom gruppen nyanlända. Av det inkomna materialet kommer sedan utbildningsinsatserna att fastställas.

Arbetsmarknad och integrationsenheten i Kinda Kommun är projektägare. Projektet kommer att stärka arbetet med att stötta nyanlända till arbetsmarknaden och hitta kopplingar till lokala rekryteringsbehov och samhällsutveckling.

För mer information kontakta: Projektledare Liselotte Böhm,
Projektassistent Ann Sellbrink, Integrationssamordnare Kai Suurhasko, Arbetsmarknad
och integrationsenheten. Kontakterna hittar du nedan.

* Europeiska socialfonden är EU:s viktigaste redskap för att främja sysselsättning och fler och bättre arbeten. Svenska ESF-rådet har i uppdrag att förvalta Europeiska socialfondens program i Sverige. Svenska ESF-rådet ansvarar även för Europeiska integrationsfondens program (Sveriges Regering, 2017).

Kontakt

Du lämnar Kinda kommuns hemsida om 5 sekunder

Sidan du är på väg att besöka ligger inte på Kinda kommuns hemsida