Start Start
Nederlands
English
Deutsch
Turistinformation
Lyssna på sidans text med ReadSpeaker

A-Ö | Blanketter | E-tjänster | Kartor | Anpassa | Translate | Lättläst | Logga in

Bredband

Kinda kommun är själva nätägare till det stam- och accessnät av fiber som har byggts i kommunen sedan 2003. Det kan erbjudas bredbandtjänster i form av internet, TV och telefoni via fiber på såväl landsbygd som tätort. Tjänsteleverantörer, som har avtal med kommunen, finns under Länkar till höger.

VÖKBY Bredband AB bildades i oktober 2003. Bolagets uppgift är i första hand att förse boende och företag i de fem VÖKBY-kommunerna (Vadstena, Ödeshög, Kinda, Boxholms och Ydre kommun) med bredbandstjänster i form av Internet, TV och telefoni. Bolaget säljer även tjänster till andra stadsnät.

Aktuellt

Just nu slutförs utbyggnad från Rimforsa till Törnevik. Denna utbyggnation har varit möjlig genom kommunalt satsade medel samt medel från EU´s Jordbruksfond för landsbygdsutveckling och Post- och Telestyrelsen.

Byggnation av stamnät är under byggnation från Bromhult ner till kommungräns Vimmerby. Information kommer att ges i direktutskick till boende utmed sträckan. Ett antal stormöten kommer också att hållas under 2014 för att ge information om projektet.

Varför fiberansluta sin fastighet?


Kinda kommun satsar tillsammans med statliga medel för att utveckla landsbygden. Med en fiberansluten fastighet finns möjligheter för hela hushållet att fullt kunna utnyttja både Internet, telefoni och TV - alltså framtidssäkra sig och sin fastighet.

På underliggande sidor hittar du aktuell information om pågående arbeten. Här ser du också hur du ska göra för att ansluta din fastighet med fiber.

Senaste publiceringsdatum: 2014-03-13

© Kinda kommun   Stora Torget 5   Box 1   590 40 Kisa   Tel: 0494-190 00   Org.nr: 21 20 00-0399   kinda@kinda.se   Om webbplatsen