Start Start
Nederlands
English
Deutsch
Turistinformation
Lyssna på sidans text med ReadSpeaker

A-Ö | Blanketter | E-tjänster | Kartor | Anpassa | Translate | Lättläst | Logga in

Bredband

Kinda kommun är själva nätägare till det stam- och accessnät av fiber som har byggts i kommunen sedan 2003. Det kan erbjudas bredbandtjänster i form av internet, TV och telefoni via fiber på såväl landsbygd som tätort. Tjänsteleverantörer, som har avtal med kommunen, finns under Länkar till höger.

Aktuellt

Byggnation av stamnät är slutfört från Bromhult ner till kommungräns Vimmerby. Härmed finns nu obruten fiberlänk mellan Kisa och Vimmerby kommuner sedan oktober 2014.

Möjlighet till bidrag byalag

Det finns möjlighet till bidrag för byalag i samband med anslutning till bredbandet. Frågor om detta bidrag besvaras av Länsstyrelsen i Östergötland, kontaktpersoner är:

Mikael Sleman, telefon 070-572 30 24 
Jonas Jernberg, telefon 010-223 52 94

Varför fiberansluta sin fastighet?


Kinda kommun satsar tillsammans med statliga medel för att utveckla landsbygden. Med en fiberansluten fastighet finns möjligheter för hela hushållet att fullt kunna utnyttja både Internet, telefoni och TV - alltså framtidssäkra sig och sin fastighet.

På underliggande sidor hittar du aktuell information om pågående arbeten. Här ser du också hur du ska göra för att ansluta din fastighet med fiber.

Senaste publiceringsdatum: 2015-09-14

© Kinda kommun   Stora Torget 5   Box 1   590 40 Kisa   Tel: 0494-190 00   Org.nr: 21 20 00-0399   kinda@kinda.se   Om webbplatsen